Vekst Oppdal - Arena for utvikling!

Bedriftens formål:

Selskapet har som primæroppgave å tilby brukerne av bedriftens tjenester, opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening, kompetanseutvikling og livsstilsveiledning med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Telefon vaskeri 474 53 190
Telefon vedbestilling 976 51 999

Nyttige linker: NAV, ASVL