En arena for utvikling

Selskapet har som primæroppgave å tilby brukerne av bedriftens tjenester, opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening, kompetanseutvikling og livsstilsveiledning med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Virksomhetsidé

Vi vet at deltakelse i arbeidslivet har betydning for den enkeltes identitet og stilling i samfunnet. Mestring og selvtillit er i stor grad knyttet til arbeid. Mange som står utenfor ønsker derfor å komme i arbeid eller aktivitet, helt eller delvis. Arbeid sikrer den enkelte inntekt og bidrar til å redusere fattigdom.

Som Vekst-bedrift anser vi at vårt viktigste mål er å gi mennesker, som av ulik årsak har begrensninger i forhold til yrkesvalg og arbeidsliv, en muligheter til å delta i arbeid og aktivitet.

Vekst Oppdal har følgende virksomhetsidé:

 • Skape et godt arbeidsmiljø med vekt på enkeltmenneskets verdi
 • Være en ledende totalleverandør innenfor attføring
 • Tilrettelegge for varige og varierte arbeidsplasser i tiltaket VTA
 • Være konkurransedyktig på pris og kvalitet
 • Være en fremtidsrettet og samfunnsorientert organisasjon

 

 

 

Hovedvirksomheter

 • Vaskeri
 • Renseri
 • Vedproduksjon
 • Montering
 • Transport
 • Grøntarbeid og miljøpatrulje
 • Sentralbord med kontor- og regnskapsfunksjoner
 • Kantine/catering
 • Kurs/0pplæring

COVID-19 TILTAK:

Vårt vaskeri er åpent og ved får du både hentet og tilkjørt, ta kontakt eller kom innom. Vi følger myndighetenes retningslinjer for kontakt mellom kundene og oss både på vaskeriet og i vedsalget.

 Vi ønsker nye og gamle kunder VELKOMMEN!

Sertifiseringer

Kvalitetssikringssystem

NS-EN ISO 9001:2015

Vekst Oppdal AS ble ISO sertifisert første gang 10.05.16. Nåværende sertifisering gjelder til 15.09.21, med årlig oppfølging.  Det innbefatter leveranse av tjenester til det offentlige og andre kunder innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Vekst Oppdal er sertifisert i følgende verktøy:

Karriereveiledning – strukturert samtaleverktøy for valg/omvalg av jobb eller skole/studie

WIE, JOBPICS og VIP24 – Kartleggingsverktøy for interesse og yrkesvalg/yrkespersonlighet.

Historie

 • Stiftet 7. Mars 1996.
 • I 2001 flyttet bedriften inn i egne, nye og moderne lokaler i Nordre Industrivegen 108.
 • Vi har følgende godkjente tiltaksplasser : 10 plasser i Arbeidsforbredende Trening og 17 plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid, samt 2 plasser i “Fort Inn”, et tilbud fra Oppdal kommune overfor de som mottar økonomisk stønad.

Vekst Oppdal AS er godkjent medlem i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Medlemskapet er et bevis på at vaskeriet har en standard som tilfredsstiller markedets- og myndighetenes krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig.