En arena for utvikling

Selskapet har som primæroppgave å tilby brukerne av bedriftens tjenester, opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening, kompetanseutvikling og livsstilsveiledning med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Virksomhetsidé

Vi vet at deltakelse i arbeidslivet har betydning for den enkeltes identitet og stilling i samfunnet. Mestring og selvtillit er i stor grad knyttet til arbeid. Mange som står utenfor ønsker derfor å komme i arbeid eller aktivitet, helt eller delvis. Arbeid sikrer den enkelte inntekt og bidrar til å redusere fattigdom.

Som Vekst-bedrift anser vi at vårt viktigste mål er å gi mennesker, som av ulik årsak har begrensninger i forhold til yrkesvalg og arbeidsliv, en muligheter til å delta i arbeid og aktivitet.

Vekst Oppdal har følgende virksomhetsidé:

 • Skape et godt arbeidsmiljø med vekt på enkeltmenneskets verdi
 • Være en ledende totalleverandør innenfor attføring
 • Tilrettelegge for varige og varierte arbeidsplasser i tiltaket VTA
 • Være konkurransedyktig på pris og kvalitet
 • Være en fremtidsrettet og samfunnsorientert organisasjon

Hovedvirksomheter

 • Vaskeri
 • Renseri
 • Vedproduksjon
 • Montering
 • Transport
 • Grøntarbeid og miljøpatrulje
 • Sentralbord med kontor- og regnskapsfunksjoner
 • Kantine/catering
 • Kurs/0pplæring

Arbeidsmiljø

Vi er godkjent IA bedrift og har til enhver tid fokus på arbeidsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt. Vi tilrettelegger arbeidsplassen for den enkelte og arbeider med sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsmiljø.

Sertifiseriger

Sertifiseringer

ISO 9001:2008 Kvalitetssikringssystem

Vekst Oppdal AS ble ISO sertifisert den 10.05.2016.

Vekst Oppdal har sertifisering i følgende verktøy:

Karriereveiledning – strukturert samtaleverktøy for valg/omvalg av jobb eller skole/studie

WIE, JOBPICS og VIP24 – Kartleggingsverktøy for interesse og yrkesvalg/yrkespersonlighet.

Historie

 • Stiftet 7. Mars 1996.
 • I 2001 flyttet bedriften inn i egne, nye og moderne lokaler i Industriveien 40, med 10 godkjente VTA plasser.
 • Vi har følgende godkjente tiltaksplasser : 10 plasser i Arbeidsforbredende Trening og 17 plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid, samt 2 plasser i «Raskere tilbake», et tilbud fra Oppdal kommune overfor de som mottar sosial stønad.

Miljøskapende aktiviteter

Vi har en aktiv personalforening, med egen økonomi, som er med på å legge til rette for og gjennomføre ulike sosiale arrangement og utflukter. Vi forsøker å gjennomføre en miljøaktivitet for alle ansatte etter arbeidstid ca annenhver måned. Hver tirsdag og/eller torsdag kan alle delta i trening med veileder ved Oppdal Treningssenter. Vi bistår med kostholdsveiledning og individuelt treningsopplegg.