Våre ansatte

Dette er våre faste ansatte i Vekst Oppdal AS.

Hege Riise

Daglig leder

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 988 18 684
hege@vekstoppdal.no

Ragnhild Fergestad

Ragnhild Fergestad

Fagansvarlig, veileder AFT

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 950 25 416
ragnhild@vekstoppdal.no
Wigdis Tødel Aune

Wigdis Tødel Aune

Kontormedarbeider

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 474 53 276
wigdis@vekstoppdal.no
Anne Marie Husdal

Anne Marie Husdal

Veileder, vaskeri

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 474 53 190
anne.marie@vekstoppdal.no
Mari Botten

Mari Botten

Veileder, vaskeri

Tlf 72 40 06 80

Mobil 474 53 190

mari@vekstoppdal.no

Anneli Leesik

Anneli Leesik

Produksjonsmedarbeider, vaskeri

Tlf 72 40 06 80
Christian Myran

Christian Myran

Veileder, ved og montering

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 976 51 999
christian@vekstoppdal.no
Jens A. Tømmervold

Jens A. Tømmervold

Veileder, ved og montering

Tlf: 72 40 06 80
Mobil: 479 78 839
jens.arne@vekstoppdal.no
Laila Renate Sellevoll Dalborgskogen

Laila Renate Sellevoll Dalborgskogen

Veileder AFT

Tlf: 72 40 06 80

mobil: 416 41 103

laila@vekstoppdal.no

Mari Grendal

Mari Grendal

leder kantine og Spiskammerset kokk

Tlf:  72 40 06 80

spiskammerset@vekstoppdal.no

Liv Kristin Svisdal

Kantinemedarbeider