Helse- og livsstil

Vekst Oppdal har integrert et fokus på helse- og livsstil i vårt attføringsarbeid. Vi ser at både fysisk og psykisk helse påvirker den enkeltes arbeidsevne. En god helse påvirker derfor både muligheten til å komme ut i arbeid og det å stå i et arbeidsforhold over tid. Fysisk aktivitet har i følge forskning stor effekt på både fysisk og psykisk helse. Med bakgrunn i denne forståelsen legger vi i Vekst Oppdal til rette for fysisk aktivitet blant alle våre tiltaksdeltagere. Det tilbys trening både på treningssenter, ute og i perioder også i svømmehallen. Vekst Oppdal har ansatt personell med kompetanse inne treningsveiledning, og tilbyr skreddersydde treningsprogram utfra den enkeltes ståsted og behov. Det gis og gruppebaserte treningstilbud (se timeplan). I tillegg er det muligheter for å få veiledning innen kosthold og stressmestring.

Treningstider

Sted: Oppdal Treningssenter

Spin = Kondisjonstrening på sykkel
TRX = Styrketrening i slynge
Sirkel = Styrketrening med egen kroppsvekt eller enkle hjelpemidler
Yoga = Trening på fokus med kontrollert pust og økt kroppsbevissthet
Core = Kjernemuskeltrening (mage/rygg)

Dra til venstre for å se hele timeplanen

Kostholdsveiledning

Vekst Oppdal har egne kostholdsveiledere som bistår deltagerne i alle tiltak ved behov. Det er fokus på å se på situasjonen slik den er i dag, og vurdere sammen med deltager hva som kan være hensiktsmessig og gjennomførbart av endringer for å bedre kostholdet. Varige kostholdsendringer kan sammen med fysisk aktivitet være nøkkelen til bedre arbeidsevne som igjen kan gjøre at vi kan stå lenger i arbeidslivet. Veiledningen baserer seg på å hjelpe den enkelte til å få mer kunnskap om hva de ulike matvarene inneholder og hvilken innvirkning de har på kroppen vår. Det er ikke fokus på dietter, men på et vanlig sunt kosthold i trå med norske retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vi vektlegger betydningen av et jevnt og variert inntak av næring gjennom dagen.

Livskvalitet

Livskvalitet består av en rekke ulike elementer. Mange av disse vil man kunne kjenne igjen i f.eks Maslows behovspyramide. Når behovene dekkes, bedres livskvaliteten.

Livskvalitet kan også knyttes til begrep som:
1. Materiell trygghet, som bolig, økonomi, etc.
2. Stabile familieforhold, vennskap, etc.
3. Meningsfylt arbeid og følelsen av at noen har behov for ens innsats
4. Personlig utvikling
5. God helse
6. Frihet. Innholdet i dette begrepet er kanskje mer filosofisk. I denne sammenhengen betyr det kanskje retten til å gjøre som man vil uten å ta hensyn til andre, forutsatt at man ikke skader dem. Frihet kan også i stor grad handle om nasjonens uavhengighet og demokratiske rettigheter.
7. Meningsfylt fritid
8. Etc, etc.