Helse- og livsstil

Vekst Oppdal har integrert et fokus på helse- og livsstil i vårt attføringsarbeid. Vi ser at både fysisk og psykisk helse påvirker den enkeltes arbeidsevne. En god helse påvirker derfor både muligheten til å komme ut i arbeid og det å stå i et arbeidsforhold over tid. Fysisk aktivitet har i følge forskning stor effekt på både fysisk og psykisk helse. Med bakgrunn i denne forståelsen legger vi i Vekst Oppdal til rette for fysisk aktivitet blant alle våre tiltaksdeltagere. Vekst Oppdal har tilgang på personell med kompetanse innen treningsveiledning, og tilbyr skreddersydde treningsprogram utfra den enkeltes ståsted og behov. Det gis og gruppebaserte treningstilbud (se timeplan). I tillegg er det muligheter for å få veiledning innen kosthold og stressmestring.

Trening

Vekst Oppdal gir alle deltakerne og de ansatte i tiltakene mulighet til å delta på trening hver tirsdag og torsdag kl 14.30 -15.30. Treningen foregår enten på Oppdal Treningssenter eller vi går ut på tur. Vi har en gapahuk i nærområdet som også er et aktuelt turmål.

Kostholdsveiledning

Vekst Oppdal har fokus på et sunt kosthold og bistår deltagerne med dette i alle tiltak ved behov. Det er fokus på å se på situasjonen slik den er i dag, og vurdere sammen med deltager hva som kan være hensiktsmessig og gjennomførbart av endringer for å bedre kostholdet. Varige kostholdsendringer kan sammen med fysisk aktivitet være nøkkelen til bedre arbeidsevne som igjen kan gjøre at vi kan stå lenger i arbeidslivet. Veiledningen baserer seg på å hjelpe den enkelte til å få mer kunnskap om hva de ulike matvarene inneholder og hvilken innvirkning de har på kroppen vår. Det er ikke fokus på dietter, men på et vanlig sunt kosthold i trå med norske retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vi vektlegger betydningen av et jevnt og variert inntak av næring gjennom dagen.

Livskvalitet

Livskvalitet består av en rekke ulike elementer. Mange av disse vil man kunne kjenne igjen i f.eks Maslows behovspyramide. Når behovene dekkes, bedres livskvaliteten.

Livskvalitet kan også knyttes til begrep som:
1. Materiell trygghet, som bolig, økonomi, etc.
2. Stabile familieforhold, vennskap, etc.
3. Meningsfylt arbeid og følelsen av at noen har behov for ens innsats
4. Personlig utvikling
5. God helse
6. Frihet. Innholdet i dette begrepet er kanskje mer filosofisk. I denne sammenhengen betyr det kanskje retten til å gjøre som man vil uten å ta hensyn til andre, forutsatt at man ikke skader dem. Frihet kan også i stor grad handle om nasjonens uavhengighet og demokratiske rettigheter.
7. Meningsfylt fritid
8. Etc, etc.