Kurs

Vekst Oppdal tilbyr forskjellige kurs for å øke den enkeltes kompetanse i forhold til arbeid. De fleste av disse kursene legges inn i tiltaket Arbeidsforberedende Trening(AFT), men det er og mulig å legge inn de ulike kursene (eller deler av dem) i andre tiltak utfra individuelle behov.

Jobbsøk

Jobbsøk

Målet med kurset Jobbsøk er at deltakerne skal lære seg å finne ledige jobber, kunne formulere en enkel søknad, sette opp CV og vite hvordan jobbintervju kan foregå. Jobbsøk er også et selvsagt element i våre tiltak.

Personlig økonomi

Personlig økonomi

Kurset personlig økonomi har som målsetting å øke deltakernes bevissthet omkring egen økonomi. Samt å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper i hvordan man kan planlegge, forvalte og styre sin personlige økonomi innenfor de rammer som defineres av den enkeltes inntektsmuligheter. Temaet er også aktuelt for de i våre tiltak som har behov for slik bistand.

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness handler om å trene sinnet til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Gjennom dette blir du i stand til å observere dine tanker og følelser snarere enn hele tiden å bli styrt av dem. Å trene sinnet til å være tilstede her og nå innebærer mange fordeler, det er blant annet stressreduserende og gir økt selvinnsikt. Treningen består av enkle mentale og fysiske øvelser der oppmerksomheten forankres i kropp, pust eller bevegelse. Denne systematiske treningen gir innsikt i tanker, følelser og kroppslige fornemmelser.

Vekst Oppdal tilbyr kurs i mindfulness. Kursinstruktør Ragnhild Fergestad har 1 års utdannelse fra Co-Create med Ivar Vehler, samt videreutdanning fordypning i regi av Ivar Vehler, Viggo Johansen og Vigdis Garbarek.

Oppstart kurs:

Send mail eller ring meg om du ønsker mer informasjon om kurs; mail ragnhild@vekstoppdal.no eller telefon 950 25 416

Grunnopplæring i data

Grunnopplæring i data – omfang: 12 timer

Dataopplæringen har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å benytte datamaskin som redskap i en arbeidssøkerprosess. Dette innebærer at de skal kunne søke etter og hente inn informasjon fra Internett, samt at de skal settes i stand til å produsere, redigere, lagre og skrive ut søknad og CV ved hjelp av tekstbehandlingsprogrammet Word.

Karriereveiledning

Karriereveiledning

Karriereveiledning passer for de som skal velge skole/studie, ved omstilling/nedbemanning, søke eller skifte av jobb. Kartlegging bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter i arbeidsliv, studier og livet generelt. Det er kartlegging av personlige egenskaper, hva du passer til, yrkesverdier som beskriver hva som er viktig for deg, yrkeshindringer og det du mener begrenser dine yrkesvalg. Det kan bidra til å fremme motivasjon, mestring og engasjement. Vi tilbyr blant annet Inflow24 og Jobpics som er ulike interesse- og karrierekartleggingsverktøy basert både på bilder og på databasert program. Karriereveiledning er også viktig i tiltaket AFT

Helse- og livsstil

Helse- og livsstil

Vekst Oppdal tilbyr individuelle treningsopplegg for deltakere og ansatte, da dette er viktig for livskvalitet og arbeidshelse. Med arbeidshelse mener vi den enkeltes mulighet til å komme i arbeid eller stå i arbeid over tid. Forskning viser at både fysisk og psykisk helse i stor grad påvirkes av livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, ernæring, søvn, stress og inntak av rusmidler. Med dette som utgangspunkt, går vi inn på den enkeltes hverdagsvaner og valgmuligheter i forhold til hva vi selv kan gjøre for å bedre vår egen helse og dermed også arbeidskapasitet.